ที่อยู่ของวิทยาเขต

เบอร์ติดต่อภายในของงานคลัง

เเผนกของงานคลัง เบอร์ต่อ
เเผนกการเงิน 831
เเผนกบัญชี 832
เเผนกพัสดุ 222